วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วินบางกรวย 2010

มาดูกัน คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ดูแลวินกันยังไง
ทั้งวินผี ป้ายขาว เสื้อปะ จะโทษใครหล่ะทำ 
ทุกวันก็เป็นยังเงี้ย ประธานวินคนเก่า เขาก็อยากให้วินมีระเบียบ พอเขาออกจัดระเบียบอยากทำให้วินดีขึ้น  กลับไปร้องเรียนเขา ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ร้องเรียนแม้กระทั่งคนที่ตั้งใจดียากช่วยให้วินนี้ดีขึ้น 
ปัจจุบันก็ได้แต่ดูแหล่ครับ สามารถเองก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัว เจ้าหน้าที่เองก็ไม่อยากยุ่ง ....ตามบายเพ่ รอคนดีๆมาช่วยสร้างช่วยทำ นะพี่ นะ วินมอร์ไซค์มันส่วนรวม มันต้องช่วยกันเพ่ ขอให้ทำดีกันจริงๆ คนที่อยากเป็นกรรมการก็ได้เป็นแล้วนี่ ทำให้ดีกว่าสามารถสิ เลือกต้ังสมัยหน้า... อดนะเก...

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

วินบางกรวย 2008


โครงการตำรวจวิน ผู้เสนอ นายสามารถ ดรบุราณ ผู้ริเริ่มโครงการ พ.ต.ท.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช ในช่วงที่ทำงานจัดระเบียบวิน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2550-พฤษภาคม2550 เป็นเวลา 2 เดือนเต็มๆ ถือว่าได้ผลเกินคาด ในอนาคตเกี่ยวกับโครงการจะผลักดัน"โครงการตำรวจวิน"ให้ทุกวินที่มีความพร้อม รับนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิน รวมถึง กฏ ระเบียบ และการคาดโทษผู้ฝ่าฝืน โดยอาศัย พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่13)พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่13)พ.ศ 2547 ในมาตราที่เกี่ยวข้อง สามารถ ได้คัดลอกมาเป็น กฏ ระเบียบ หลักของวิน โดยการลงมติจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย